Partners

Partners 2019

Vi är otroligt tacksamma och stolta över de företag som bidrar till AjaBaja Golfen genom att vara hålvärdar, skänkt priser eller på annat sätt bidragit. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna tävling.


Om ditt företag redan nu är intresserade av att vara hålvärd, skänka priser till de som deltar i tävlingen eller donera någon tjänst/vara som vi kan auktionera ut till nästa års tävling får ni gärna höra av er till info@ajabajagolfen.se. 


Tack till alla som deltar och bidrar till AjaBajaCancers arbete!

Copyright @ All Rights Reserved


Org nr: 802515-8802


info@ajabajacancer.se