Partners 2019

Partners 2019

Vi är otroligt tacksamma och stolta över de företag som bidrog till AjaBaja Golfen 2019 genom att vara hålvärdar, skänkt priser eller på annat sätt bidragit. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna tävling.


Tack till alla som deltar och bidrar till AjaBajaCancers arbete!